Szerelmes Versek Viccek, képeslapok és sok más, Honlapkészités hozával

valakianna gyere nézbe hozám megtalálod Szerelmes ,verset ,képeslapot.

 

 

Szeretném, ha a tavasz soha el nem múlna,

Szeretném, ha a szíved mindig enyém volna.

Szeretném, ha a sok emlék valóra válna

Szeretném, ha a szívednek szívem lenne párja.

 

 

 

Te vagy az első, kinek hinni tudok

Te vagy az első kinek nem hazudok,

Te vagy az első kit igazán szeretek,

Te vagy az első kit sohasem feledek

 

 

 

 

Valaki rólad álmodik,

Valaki rólad szövi legszebb álmait.

Valaki boldog, ha szemedbe néz,

Valaki követ bármerre mész.

Valaki boldog, ha melletted lehet,

Valaki szemében miattad könny ragyog,

Hidd el, ez a "valaki" én vagyok.

 

 

Még fiatal vagy és vidám, de sírni fogsz egy forró éjszakán.

Szemed égni fog, szíved fájni, s megérted mit jelent igazán szeretni.

S ha úgy érzed, hogy nem tudsz feledni, töröld le hulló könnyed,

s szeress továbbra is engem.

 

Szeretnék szeretni, szeretve szeretőt szabad-e szívemnek szeretni

Szólj hát szerelem szomorú szívemhez, szabad-e szívemnek szeretni szívedet.

 

Halvány sárga levelek közt őszi szellő röppen

azt susogják, hogy boldogok csak mi lehetünk ketten.

Mi egymásnak születtünk, a szívünkben dér ül

Legyünk hát mi egymássé, könnyes szemek nélkül.

 

 

Szeretni szabad, szenvedni kell,

Feledni mindent lehet, csupán az első szerelmet nem.

 

Örülj ha örömöd van, jó napod oly kevés

Futó öröm nyomában, ha majd jön a szenvedés.

 

 

Ki tudja látsz-e még engemet

Fogadd el a fájó szót "Isten veled"

A távol hív, de a szívem nem feled

Legmélyére véstem a szívedet.

 

 

 

 

 

CS- alogány dalol a fán

 Ó-h de búsan néz egy kisleány

 K-edves kisleány ne légy oly bús

 O-ly szomorú, bánatos

 L-égy csak nyugodt, vár a jövő

 L- esz még neked boldog időd.

 A-kkor majd jusson eszedbe e vers

 K-ezdő nyolc betűje.

 

 

Ne hidd, hogy örökre elbúcsúzom veled még egyszer találkozom.

Érzem, hogy minket egy nyári éjszakán össze hoz a sors talán.

Lehet, hogy holnap, vagy 1-2 év múlva mikor már nem is gondolsz rám.

Nem tudom mikor, én nem tudom hol, veled még sokszor találkozom.

 

 

Írom a levelem egy kis falu felé, melyben hamarosan nem is lépek belé.

Szeretettel küldöm egy barna kislánynak, tőle messze lévő szerelmes babámnak.

Muskátlis ablak, fehér függöny rajta, valami a szívem mégis oda csalja.

Ott lakik egy kislány, nincs gyönyörűbb nála, ha egy csókot adna még a szívem sem fájna.

 

 

Kinek el nem fogy a gondja rád,

Szeresd szívből jó édesanyád.

Mert elhagynak hűtlen mind azok,

Kiket szeretve ölel át karod.

 

Nincs édesebb mint a méz, ki kit szeret arra néz.

Lám én barnát szeretek, ha rá nézek nevetek.

 

 

 

 

Oh, ha téged nem látlak, de óhajtalak, síratlak.

S ha fényképed kezembe akad, szememből öröm könny fakad.

Oh, várj, és állj meg most az úton, egyedül ne menj tovább.

Oh, várj, és nézz a két szemembe, megláthatod benne mi fáj.

Ne gondolj most másra, nyújtsd felém kezed, ülj ide mellém

Egy szót se szólj, hát várj és hallgass meg most engem

Nem először kérlek én.

 

 

 

Beteg szívem gyógyítani nem lehet

kit szerettem az, az enyém nem lehet.

Csak egy kislányt tudtam szívből szeretni

de már látom el kell nekem feledni.

 

Ne gondold, hogy  a jövő a jelennél szebb s jobb legyen

ifjúságod tündérálmát nem pótolja senki sem.

Majd ha egykor álmaidnak rózsafája már lehullt,

Akkor látod, hogy magában mennyi szépet rejt a múlt.

 

 

 

 

Nem az az igaz barát ki emlékverset ír,

Hanem az aki veled együtt örül és sír.

 

Adhat az Isten gyémántot, kincset palotát

csak kétszer nem adhat édesanyát.

S ha majd látod gondtól megőszült fejét,

Térdelj le elé, s csókkal halmozd el az ő áldott kezét.

 

Ha majd egyszer csendes éjjel felsír majd egy hegedű

Tudom akkor kisszobádban ott fogsz ülni egyedül.

Elsíratsz egy régi májust, elsíratsz egy régi dalt,

Visszasírsz egy vérző szívet, mely számodra rég meghalt.

 

 

 

 

"A barátság egy szó mely többet ér az életnél.
A barátság egy érzés, mely örökké él.
A barátságot nem lehet leírni se elképzelni.
Egy érzés mely leírhatatlan s megfoghatatlan is."

 

 

n terem,

a lélek pedig nem hal meg soha.


********************************************************

"Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok
 néma barátod, rabszolgád vagyok,
 alázatos és bizalmas barát,
 aki nem kér semmit, csak néz és imád,
 és nem akar lenni csak általad,
 csak az árnyéka annak, ami vagy.********************************************************

"Ne hidd, hogy azok mind szeretnek,
 Akik mosolyogva körül hízelegnek.
 A szó lehet hazug, a hízelgés érdek,
 De a lélek tükre nem csal meg Téged.
 S mivel a szem a lélek tükre,
 Benne csillog meg a szeretet fénye.
 Ki könnyes szemmel, némán néz rád,
 Öleld szívedre, mert az igazi Barát!"


********************************************************

"Ha majd egyszer idők múltán
legszebb vágyad teljesül
s az én nevem is előkerül
kezedbe véve ezt a képet
mint barátságunk zálogát
meglátod az élet habjai közt
megjelenik ez a szó: BARÁTSÁG."


********************************************************

"Csak az tud élni, ki mindig nevet,
 kinek szívéből nem fogy a szeretet,
 kinek lelke élettől vidám,
 a világ szépségén ámulva csodál.
 Ki minden könnyből szivárványt fakaszt,
 ki minden sziklából virágot szakaszt,
 ki élete gondjain könnyedén átrobog...
Csak az tud élni:  KI MINDIG MOSOLYOG"


********************************************************

Barát az aki megértést kínál ha az élet meggyötör,

kinek mindig van annyi mosolya,mely derűssé varázsolja a napodat,
ki elfogad olyannak, amilyen vagy, s boldog, hogy épp ilyen vagy.

********************************************************


Nem az,az igaz barát,ki együtt sír veled,hanem az,ki letörli könnyeidet.


********************************************************

Csalódni kell, hogy boldogok lehessünk
Feledni kell, hogy újra szeressünk!
Kell tudni kacagni, szeretni és sírni
Valakit megunni és újból visszahívni!
Csalódni kell százszor, csalódni kell ezerszer,
hogy boldogok lehessünk
egyetlen egyszer!


********************************************************

"Elválni könnyű, de feledni nehéz.
A szív a múltba ezerszer visszanéz.
Lehet h könnyen, nevetve búcsúzunk,
De fájni fog, ha találkozunk.
A sors tudja mi lehet,
Ha visszajössz lesütöd szemed.
Százszor is megállnál mégis visszamész,
Elválni könnyű, de feledni

 

 

 

 

 

 

Figyelj drága, kicsi lélek, elmondom neked mi az élet!
Semmitől nagyra nőni,
sírva világra jönni.
Lassan járva, óvakodva, anyakézbe támaszkodva.
Az ABC könyvet bújva, a tudós harsonáját fújva.
Nagy kalandok után menni,
hazug csókot megízlelni.
Aztán feledni gyorsan, majd szeretni halálosan.
De az ember mégsem boldog, gyötrik ezer gondok.
Majd újból lassan járni óvakodva, de már botra támaszkodva.
Csipkés szemfedeleket kapni, s egy szép őszi éjjel meghalni.
NE sírj drága kicsi lélek, de hidd el nekem EZ AZ ÉLET"********************************************************


Az élet egy keringő, Melyet eltáncolsz a sírig.

Életed csak attól függ, Kivel táncolod végig!


********************************************************

Míg gyermek vagy, élsz gondtalan, Nem tudod mi vár reád.

De eljő az idő, mikor az élet Neked is gondot ád.
Játsszál, mulass, szórakozz, De azért tanulj,
Hogyha jönnek a gondok Könnyebben boldogulj!


********************************************************

Ne bántsa lelkedet nagy remények vágya,

Mert nem a jólétben van a szívek boldogsága.
Örömöt adhat egy kunyhó is eleget,
Csak a szív legyen sorsával elégedett.


********************************************************

Sose haragudj meg arra, ki durva szóval megsebez.

Tudom jól, hogy fáj a sértés, lásd a fontos mégsem ez.
Hidd el nekem, senki sem rossz, lásd be jók az emberek.
Valakiért mindenki harcol, valakit mindenki szeret.
********************************************************

Kis barátnőm naplójába mit is tudnék írni?

Ne tanulj meg kicsi lány soha soha sírni.
Legyen boldog minden órád, boldog minden perced.
Jöjjön el érted is a mesebeli herceg.
********************************************************

Az életcél boldogság, de elébb

Fáradni kell, hogy ezt a célt elérd.
Úgy ingyen ahhoz senki sem jut el,
Ahhoz nagyon sok mindenféle kell:
A becsölettől soha el ne térj,
Sem indulatból, sem pedig díjért! (Petőfi)


********************************************************

A barátság olyan, mint a hegedű húrja, ha egyszer elszakad, össze lehet ugyan
kötni, de már csak hamis hangot ad. ********************************************************

Mint egy virág, olyan vagy, oly tiszta, oly szelíd.

Elnézlek és szívemhez a bánat közelít.
Kezem véd könyörögve meghallgat tán az ég.
Ilyen maradj örökre, ilyen kedves, tiszta, szép!


********************************************************

Mit kívánnék egyebet, csendes lépésedet kísérje szeretet

életed legyen örök nyár, kevés felhő, sok-sok napsugár.


********************************************************

Minden ember lelkében egy dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban.

S csak kinek szép lelkében az ének, az hallja csak mások énekét is szépnek.

********************************************************

Két szócskát írok neked : mindig és soha;  

Légy boldog mindig, de szomorú soha.

*********************************************************

Gyönyörű az, ha az ember célba lát, és el is éri azt tűzön-vízen át.

*********************************************************

Sírva jöttél a világra, s körülötted mindenki örült,

Igyekezz úgy élni, hogy mosolyogva menj el a világból, s körülötted mindenki sírjon.
*********************************************************

E könyvbe emlékverset teszek, gondolj rám akkor is, ha nem leszek,

Tudom mi az élet, egy hervadó rózsa, gondolj arra, ki e pár sort neked írta.

*********************************************************

Most még összekötnek az iskolapadok,

most még együtt játszunk, még nem vagyunk nagyok,
de ha egyszer a mi útjaink is széjjelválnak, marad-e emléke e kis barátságnak?


*********************************************************
Nem az az igazi fájdalom, mitől könnyes lesz a szem,
  Hanem amit tűrni kell, mosolyogva, csendesen.


*********************************************************

Ha majd hosszú évek múltán, hajad fehér lesz kezed reszkető
Kis unokáid között ülve a legkisebb egy könyvet vesz elő.
"Nézd nagyanyó mit találtam!" S kezét nyújtja feléd,
Eszedbe jut a régi szép idő, ha felütöd a könyvnek fedelét.
Eszedbe jut akkor valaki, - kit tán takar a sír -
Kis unokáid félve mondják:
"Csendben legyünk! A nagyanyó sír"

********************************************************

"Egy homokszemben lásd meg a világot
Egy vadvirágban fénylő eget.
Egy órában az örökkévalóságot,
S tartsd tenyeredben a végtelent." (William Blake)

*********************************************************


"Amit ma teszünk döntés arról, hogy milyen lesz a világ holnap." (Marie von Ebner-Eschenbach)


*********************************************************


Reggel óta tanakodtam, mit mondhatnék teneked?

Olyan szépet gondoltam ki, elmondani nem lehet.
Nem leltem rá szavakat, még verset sem találtam.
Mindent, amit mondhatnék, itt van egy szál virágban.

*********************************************************


Az életben bármerre vezet is az utunk, ne feledd, hogy osztálytársak voltunk.


*********************************************************


Hosszú évek múlva, bármi is történne, örök emlékemet itt hagyom e könyvben.


*********************************************************


Légy szerény mint a virág, s szeretni fog az egész világ.


*********************************************************


Múltad legyen álom, tavaszod a jelen, kívánom, hogy jövőd a boldogság legyen.


*********************************************************


Mint a virág úgy nyíljon a szíved, akit szeretsz, az legyen a tied.


*********************************************************


A szerelem mindenre talál mentséget, csak az aljasságra nem.


*********************************************************


Ki tudja látsz e még engemet, fogadd el a fájó szót: "Isten veled"

A távol hív, de a szívem nem feled, legmélyére véstem a képedet.

*********************************************************


Ha a sors messze sodor tőlem, és ha már nem szeretsz igazán

E kép mindig veled lesz, ne feledd, mert van ki szeret igazán.

*********************************************************


Ha majd külön családi tűzhelyed lesz,

mesélj gyerekkorodról szeretteidnek.
Mesélj a szülőkről, akik felneveltek,
és mindenről, mi eszedbe jut.
Mesélj mindenkiről, kik téged szerettek,
ha majd mindenkiről a jót felidézve
akkor fognak szeretni és tisztelni téged.

*********************************************************


Mindent adhat az ég kétszer, márványt, kincset, palotát,

csak egyet nem adhat kétszer, szerető édesanyát.

*********************************************************


Az élet tengerén van egy kicsi sziget, boldogság a neve, s legyen az a tied.


*********************************************************


Majd egyszer évek múltán, mikor a múlt nem beszél,

legyek én is azok között, aki emlékezetedben él.

*********************************************************


Csendes kicsi kápolnában ereszkedjél térdre, és kit a legjobban szeretsz imádkozzál érte.


*********************************************************


Evezz, evezz az élet tengerén, csak ki ne köss a bánat szigetén!

Legyen erőd tovább evezni, s a boldogság szigetén kikötni.

*********************************************************


Szomorú a reggel, mert el kell mennem, elvisz a szívem messze idegenbe.

Messze leszek tőled, kedves barátom, de szívben és lélekben veled maradok.

*********************************************************


Tanulj, szeress, légy boldog az életben!

Ezt kívánom szívből neked.
Legyen gazdagságban részed, mely a szív legmélyén ébred.
Gondolj rám, mint barátra, ha előveszed kis könyved,
S megtalálod a sok emlék között az én versem.

*********************************************************


Küzdj és akarj jó lenni az életben, még ha nehéz is.

Ne add fel a reményt, még ha sokan is kérik.
Jónak lenni nagyon nehéz, de hidd el megéri.
Tanulj meg szeretni és tisztelni másokat,
A boldogságot csak így lehet remélni.

*********************************************************


Hullámzik a víz, s partra vet egy kis hajót,

boldogságot ígér a zord való.
Sírni kell a szívnek, ha boldog akar lenni,
mert a boldogságért meg kell küzdeni.

*********************************************************


Emlékül írom neked e pár soros versem

s rád gondolok minden reggel és este.
Remélem azért  te is gondolsz néha rám,
ha majd megszakad ez a jó barátság.

*********************************************************


A boldogság aranyvirág, melyre várni kell sokat,

A reményt feladni még sem szabad!
Várni, csak várni hidd el nem elég
A célért meg is kell küzdeni!

*********************************************************


Ébredezik a hajnal, a szívem megszakad

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 14
Tegnapi: 53
Heti: 14
Havi: 2 320
Össz.: 368 235

Látogatottság növelés
Oldal: Emlékversek
Szerelmes Versek Viccek, képeslapok és sok más, Honlapkészités hozával - © 2008 - 2018 - valakianna.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: szives kepek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »